Myyjä, tunnista sisäinen kriitikkosi

Myyntityössä vastoinkäymisiä joutuu kohtaamaan enemmän kuin monessa muussa ammatissa. Kuinka selvitä niistä?

Kaikki ihmiset eivät osta, vaikka se suotavaa olisikin. Työhön kouliintuu ajan mittaan, mutta kokeneellakin myyjällä voi tulla vastaan päiviä, kun mikään ei ota onnistuakseen ja mieli vetää matalaksi. Kun päivän myyntitavoite ei toteudu, näkee psykologi ja psykoterapeutti Arto Pietikäinen haasteena myyjän mielen, joka voi ryhtyä liian ankaraksi.

‒ Ihmisen mielestä nouseva sisäinen kriitikko voi alkaa vastoinkäymisten keskellä tekemään sinänsä normaalia, mutta rasittavaa työtään. Pahimmillaan se saattaa lannistaa ylimalkaisilla kommenteillaan, kuten vaikkapa ”olet surkea myyjä” ja ”et osaa tätä hommaa”, Pietikäinen kuvaa.

Sisäisen kriitikon toiminta on automaattista, eikä kritisoinnista pääse helposti eroon. Tärkeämpää sen sijaan on oppia erottamaan hyödyllinen kritiikki hyödyttömästä. Mielen antaessa täsmäohjattua analyysiä siitä, mitä olisi kannattanut tehdä eri tavalla ja miten, sisäinen kriitikko toimii myyjän avuksi.

‒ Kun saamme konkreettista ja käyttäytymiseen tarkasti osuvaa kritiikkiä, se palvelee oppimistamme. Ihminen oppii parhaiten kokemuksista, joita mieli analysoi rakentavasti, Pietikäinen sanoo

Sisäisen kriitikon antama ylimalkainen ja lannistava kritiikki sen sijaan on hyödytöntä. Kritiikki voi nousta helposti kohtuuttoman kovaksi ja syyttäväksi.

‒ On tärkeä huomata ja tunnistaa mielen tuottama kohtuuton kritiikki. Hyvä keino muuttaa ajatustensa valtaa on liittää kriitikon kommenttien eteen lause ”minulla on ajatus, että…”. Näin sisäinen kritiikki tunnistetaan, mutta samalla ymmärretään sen olevan vain ajattelua.

Pietikäinen ohjaa asiakkaitaan tekemään mindfulness-harjoituksia, joissa opetellaan kohtaamaan vallitsevat tunteet ja ajatukset hyväksyvästi inhimillisinä reaktioina pettymyksiin. Mindfulness-harjoitus pysäyttää ja ankkuroi ihmisen nykyhetkeen, jossa kohdataan omat tuntemukset. Tästä syntyy tilaa lähteä jatkamaan päivän seuraaviin haasteisiin.

‒ Pettymysten käsittelyssä myötätuntoinen lähestymistapa on tärkeä. Syyttelevä, ankara mieli ei motivoi, vaan lamaannuttaa ja tekee ihmisestä epävarman. Ihminen voi tietoisesti opetella ja harjoitella osoittamaan myötätuntoa itseä kohtaan: puhumaan itselleen, niin kuin puhuisi hyvälle ystävälle, joka on kokenut vastoinkäymisen, Pietikäinen opastaa.