Myyjähautomossa yhdistyy rekrytointi ja myyjien koulutus

Varsinais-Suomessa toteutettava myyjähautomohanke suunniteltiin helpottamaan myyntivoimaa tarvitsevan yrityksen ja myyntihenkisen työttömän kohtaamista.

Ajatus myyjähautomosta sai alkunsa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n Varsinais-Suomen yhdistyksen hallituksen kokouksessa, kun keskusteltiin myynnin rautaisten ammattilaisten puutteesta ja rekrytoinnin vaikeudesta.

– PK-puolella työntekijöiden palkkaaminen ja oikean henkilön löytäminen on haasteellista. Monella yrityksellä ei ole omaa HR-osastoa, joten valintaprosessi on pitkä, satojen hakemusten täyttämä tie. Meidän pyrkimyksemme on helpottaa tätä tietä, myyjähautomon projektipäällikkö Esko Saurio kertoo.

Myös hankesuunnittelun aikana kontaktoidut yritykset pitivät myyjäksi kouluttamisen ja rekrytoinnin yhdistämistä hyvänä ideana. Hautomotoimintaan mukaan tuleva yritys saa itse valita koulutettavan henkilön. Käytännössä projektipäällikkö Esko Saurio haastattelee hakijat ja tekee ennakkovalinnan, minkä jälkeen hän esittelee valitsemansa henkilön kohdeyritykselle. Yritys tekee lopullisen päätöksen itse.

– Kun yritys on mukana alusta asti, se hyötyy. Tämä toiminta tarjoaa kaikille sidosryhmille win-win-tilanteen. Yritys löytää hyvän tyypin ja työtä tarvitseva henkilö työllistyy, Saurio sanoo.

Hyppy tuntemattomaan

Hautomon projektipäällikkönä kesällä 2014 aloittanut Esko Saurio kertoo, että projekti oli hyppy tuntemattomaan. Vastaavaa ei ole ennen tehty. Mitään valmista konseptia ei ollut.

Hankkeen rahoittamiseen osallistuu Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki. Hautomolaiset rekrytointiin TE-toimiston verkkosivujen kautta. Ensimmäiseen erään hakijoita tuli 43, ja koulutukseen valittiin 16 henkilöä. Yritykset haettiin yhdistyksen omien verkostojen kautta, ja mukaan lähti 16 yritystä, joita yhdisti aito tarve rekrytoida lisää myyntivoimaa.

– Näimme meidän yhdistyksessämme, että tässä hankkeessa on paremmat mahdollisuudet työllistyä kuin muissa työllistämiskoulutuksissa. Tähän sisältyy paljon muutakin kuin työttömän kouluttaminen, Varsinais-Suomen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten hallituksen puheenjohtaja Kari Laakso toteaa.

Hautomon aikana myyjäkandidaatit saavat ajantasaisen B-to-B-myynnin valmennuksen ja perehtyvät kohdeyritykseensä työskentelemällä siellä osan viikkoa. Hautomon toiminta kestää kolme kuukautta.

Lisäksi hautomolle on valittu ohjausryhmä, johon kuuluu seitsemän tutoria. Tutorin tehtävä on olla koulutettavan luottohenkilö hautomovaiheen aikana ja sen jälkeen.

– Tutoreiksi valittiin henkilöitä, joilla on onnistunut myyntitausta ja jotka pystyvät tarjoamaan sellaista osaamista ja tukea, jota koulutettavat tarvitsevat. Tutorit tekevät tätä vapaaehtoistyönä, Saurio kertoo.

Kari Laakson mukaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat olleet innolla mukana hankkeessa ja toiminta on tuonut aivan uudenlaista tekemisen meininkiä. Hän näkee tässä hyvän konseptin myös muualle Suomeen ja kertoo yhdistyksen olevan valmis antamaan tukea ja apua kiinnostuneille.

Loistava tulos

Esko Saurio kertoo, että sekä yritykset että hautomolaiset ovat olleet tyytyväisiä hankkeeseen. Onnistumisesta kertoo myös solmittujen työsopimusten kestot.

– Paljon tuli toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia ja yli puolet oli pidempiä kuin kolme kuukautta, joka oli hankkeen tavoite, Saurio toteaa.

Tällä hetkellä hänen katseensa on jo tulevaisuudessa.

– Tänä vuonna näemme lähteekö hanke todella lentoon. Ensimmäinen erä oli kokeilu, toisessa vaiheessa konseptia on paranneltu ja kolmannessa vaiheessa mietimme, miten saamme laajennettua toimintaa.

Hän toivoo yritysten tulevan rohkeasti mukaan toimintaan ja työttöminä olevien myyjien olevan aktiivisia hautomon suuntaan. 

 

 

Mikä on Myyjähautomo?

• Rekrytointia suunnittelevan yrityksen ja töitä etsivän myyjän kohtaamispaikka, jossa yhdistyy myyjän kouluttaminen, työharjoittelu ja rekrytointi.

• Hankkeen veturina toimii Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n Varsinais-Suomen yhdistys. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki.

• Edellytyksenä on, että 75 prosenttia osallistujista on pitkäaikaistyöttömiä.

• Ensimmäinen hautomoryhmä aloitti 18.8.2014, ja siihen osallistui 17 koulutettavaa ja 16 yritystä. 76 prosenttia osallistujista työllistyi.

• Toinen ryhmä aloitti tammikuussa 2015.

• Yhden hautomovaiheen kesto on kolme kuukautta.

• Optio hankkeen jatkumiseen on vuoteen 2016 asti.

 

Hankkeen hyödyt

Myyjähautomo on laskenut vuoden 2014 tuloksen tuottaneen seuraavat vaikutukset:

• Turun kaupungille 390 000 euron säästö työttömyyden kustannuksissa seuraavan 12 kuukauden aikana.

• Hautomosta työllistyneet henkilöt tuovat verotuloja vähintään 130 000 euroa vuodessa sekä ostovoimaa kulutukseen.

• Myös työntekijöiden myyntityön panos tuottaa alueelle uusia työpaikkoja.