Puhelinpalvelussamme on ruuhkaa! Saat meihin parhaiten yhteyttä Oma MMA -palvelussa. T. MMA:n porukka

Vuoden viestintätrendit

Kerromme kahdeksan verkkoon ja viestintään liittyvää asiaa, jotka ovat juuri nyt pinnalla.

1. Visuaalisuus

Viesti on pureskeltava yhä valmiimmaksi, mikä näkyy esimerkiksi infografiikan lisääntymisenä. Myös videoiden käyttö kasvaa edelleen, samoin esitysten suosio esimerkiksi Slideshare-palvelussa.

2. Mobiili

Visuaalisuus ajaa myös mobiilin edelleen jatkuvaa voittokulkua, mikä puolestaan lisää laiteriippumattomuuden vaatimusta sisällöille. Kaiken on oltava helposti hallittavissa myös mobiilissa käyttöliittymässä.

3. Henkilöityminen

Organisaatiot henkilöityvät, kun yritysten asiantuntijat nousevat enemmän esiin yksilöinä. Joka työntekijän verkosto on yritykselle mahdollisuus. Tämä voi näkyä esimerkiksi rekrytoinnissa: hyvillä verkostoilla pääsee todennäköisesti pidemmälle.

4. Mainonta

Mainonnan määrä kasvaa. Ketteryys tarttua ajan puheenaiheisiin kehittyy. Facebookin kaltaisissa yhteisöpalveluissa algoritmi säätelee seuraajien tavoitettavuutta tiukasti. Jatkossa yhteisöpalveluissa on mainostettava saadakseen näkyvyyttä.

5. Mittaaminen

Viestintää ja sitoutumista sosiaalisessa mediassa seurataan eri tavalla kuin ennen. Nyt metsästetään tykkäämisten sijaan merkityksellisempiä tapahtumia; jakoja ja kommentointeja. Ei myöskään tuijoteta vain lukuihin. Arvokkainta on saavuttaa oikea kohderyhmä.

6. Vuorovaikutus

Asiakaspalvelu nousee verkossa uuteen kukoistukseen. Se laajenee, nopeutuu ja lähenee markkinointia. Enää ei ihannoida sitä, että asiakkaat hoidetaan mahdollisimman pian pois. Jos on saatavissa myönteistä näkyvyyttä, sitä pyritään hyödyntämään.

Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa vie aikaa, tapahtui se sitten reaalimaailmassa tai somessa. Resurssien painopistettä tulisi siirtää tarvittaessa verkkotoiminnan suuntaan.

7. Verkkomyynti

Myynti digitalisoituu edelleen ja siirtyy verkkoon. Verkossa tapahtuu 24 tuntia vuorokaudessa ja ostaja odottaa verkkopalvelulta yhä enemmän. Hän liikkuu verkossa yhä pidempään ja tutustuu asioihin ennen kuin tekee ostopäätöksen. Ostopäätöstä tehdessään hän on selvittänyt muun muassa tarjonnan, hintatason ja kilpailutilanteen.

8. Social selling

Myös suosittelulla on suuri voima. Social selling -termi viittaa kauppatapaan, jossa yhä suurempi osuus myynnistä nojaa jollakin tavalla verkostoihin.

Kannattaa hoitaa asiat niin, että sekä oma tuotetarjonta että asiakaspalvelu toimivat netissä. Tutkimuksen mukaan nimittäin asiakas, joka on ollut kosketuksissa organisaation asiakaspalvelun kanssa, ostaa 20–40 prosenttia enemmän yrityksen tuotteita.

Juttu perustuu Someco Oy:n sosiaalisen median konsultti Sini Suutarin puheenvuoroon Myynnin ja markkinoinnin Yrittäjien seminaarissa 27.2.2015.