Yt-neuvottelut alkavat – mitä tehdä?

Käynnistikö työnantajasi YT-neuvottelut? Lain mukaan ne tulee käydä siinä vaiheessa, kun henkilöstöllä on vielä aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin.

YT-neuvotteluissa kyse on useimmiten siitä, että työnantaja harkitsee työvoiman vähentämistä taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Työvoiman vähentäminen pitää sisällään irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset. Myös olennaiset toimenkuvien muutokset tulee käsitellä YT-neuvotteluissa, koska niiden toteuttaminen vaatii irtisanomisperustetta vastaavaan syyn.

Yhteistoimintalaki edellyttää, että ennen kuin työnantaja voi tehdä päätöksiä vähentämisistä, tulee YT-neuvotteluissa käsitellä yhteistoiminnan hengessä suunniteltujen toimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

Muistilista YT-neuvotteluihin:

  • YT-laki koskee kaikkia yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää
  • Neuvotteluissa osapuolina ovat työnantajan edustaja ja henkilöstön edustajana luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai YT-edustaja. Jos edustajaa ei ole, neuvottelee työnantaja työntekijöiden kanssa.
  • Jos työntekijöillä ei ole valittua edustajaa, kannattaa ryhtyä toimiin YT-edustajan valitsemiseksi. Kahden vuoden määräajaksi valittu edustaja saa ns. parannetun irtisanomissuojan ja voi siten asemansa perusteella neuvotella työnantajan kanssa ”turvallisemmin mielin” ilman pelkoa, että työnantaja kohdistaa häneen negatiivisia seurauksia.
  • Neuvottelut alkavat työnantajan neuvotteluesityksellä. Neuvotteluesitys tulee antaa viimeistään viisi kalenteripäivää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluesityksestä tulisi käydä ilmi ainakin neuvottelujen alkamisajankohta ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.
  • Neuvotteluissa tulee käsitellä suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Perusteilla tarkoitetaan niitä tuotannollisia ja taloudellisia seikkoja, joiden vuoksi työnantaja suunnittelee henkilöstövähennyksiä. Vaikutusten käsittelemisellä tarkoitetaan sitä, miten suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat työntekijöiden asemaan ja työsuhteen ehtoihin ja miten vähennykset kohdentuvat henkilöstöryhmittäin. Vaihtoehtojen osalta tärkeimpiä asioita on neuvotella siitä, voidaanko tarvittavat säästöt löytää muilla keinoin ja työntekijöiden uudelleensijoittamisesta ja -kouluttamisesta.
  • Neuvottelut tulee käydä siinä vaiheessa, kun henkilöstöllä on vielä aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin. Työntekijöiden kannattaa pyytää työnantajalta vastauksia ja perusteluja harkittavana oleville toimille ja muutoinkin aktivoitua – istua alas, pohtia tilannetta yhdessä ja miettiä vaihtoehtoja. Työntekijät tuntevat työn parhaiten ja pystyy arvioimaan, toimiiko työnantajan ehdottama työjärjestely ja saadaanko suunnitellut säästöt.
  • Neuvotteluiden vähimmäiskesto on joko 14 päivää tai 6 viikkoa. Neuvotteluaika on 14 kalenteripäivää aina silloin, kun yrityksessä on työntekijöitä 20-30 tai isommissakin yrityksissä silloin, kun työnantajan harkitsemat vähentämiset kohdistuvat alle 10 työntekijään tai jos kyseessä on enintään 90 päivää kestävät lomautukset. Neuvotteluaika on 6 viikkoa, kun työnantajan harkitsemat vähentämistoimet koskevat vähintään 10 työntekijää. Neuvotteluajoista voidaan sopia, mutta työntekijöiden edun mukaista ei ole suostua neuvotteluaikojen lyhentämiseen.
  • Työntekijöiden kannattaa pyytää, että neuvotteluista pidetään pöytäkirjaa.
  • Tärkeää on huomata, että vaikka työnantajalla on velvollisuus neuvotella työntekijöiden kanssa, yhteistä näkemystä ei ole pakko saavuttaa. Työnantaja siis tekee viimekädessä päätökset ja myös vastaa niiden lainmukaisuudesta.

MMAn jäsen, voit aina olla yhteydessä MMA:n lakimiehiin, jos jokin asia YT-neuvotteluissa askarruttaa!