Tuloksia henkilöbrändäyksellä

Haastattelin keväällä 2017 kymmentä B2B-asiantuntijayrittäjää henkilöbrändäyksestä. Tutkimukseni perusteella voin sanoa, että henkilöbrändäyksestä ja sosiaalisen median aktiivisesta hyödyntämisestä on muodostunut avain menestykseen B2B-asiantuntijayritysten myynnissä ja markkinoinnissa. 

Haastattelemiani yrittäjiä yhdistää draivi kasvaa ja kehittyä sekä halu auttaa ja luoda arvoa muille. Osa heistä on alkanut rakentaa asiantuntijabrändiään hyvinkin suunnitelmallisesti, osa taas melkeinpä vahingossa.

Lopputuloksissa on kuitenkin paljon yhteistä: he ovat kaikki kirjoittaneet ammatillista blogia, olleet läsnä keskusteluissa, tuottaneet sisältöjä sosiaalisessa mediassa ja ennen kaikkea olleet avoimesti jotain mieltä oman toimialansa ajankohtaisista asioista. Tämän seurauksena huomio mediassa sekä asiakasyhteydenottojen määrä on lisääntynyt reippaasti, ja toisaalta taas tarve tehdä perinteistä kylmämyyntiä on vähentynyt huomattavasti.

Näitä yrittäjiä yhdistää myös paremmat katteet, sillä he ovat kysynnän kasvaessa voineet nostaa asiantuntijapalveluidensa hintoja.

Jonkun verran on mediassa puhuttu siitä, onko joissain tapauksissa äärimmäinen aktiivisuus sosiaalisessa mediassa ja itsensä markkinointi jo hyvinkin lähellä narsismia. Yleensä näin ei ole, etenkään asiantuntijayrittäjän henkilöbrändäyksestä puhuttaessa, vaan kyse on ennemminkin myyntityön murroksesta ja digitalisaatiosta.

Omien vanhempieni sukupolven edustajien on vaikea ymmärtää, miksi osaavien asiantuntijoiden pitäisi ”mainostaa itseään sosiaalisessa mediassa”. Kyse ei kuitenkaan ole itsensä mainostamisesta, vaan oman osaamisen esille tuomisesta modernilla ja tehokkaalla tavalla. Aidot ihmiset, heidän tarinansa ja näkemyksensä kiinnostavat paljon enemmän, kuin jähmeä yritysviestintä. Tämä on osoitettu viime aikoina lukuisissa erilaisissa viestintätutkimuksissa.

Tutkimuksessani haastatellut yrittäjät pitävät itsensä kehittämistä ja jatkuvaa ammatillista oppimista tärkeinä asioina. Oppimista tapahtuu toki luonnollisesti myös sitä kautta, että nämä yrittäjät ovat aktiivisesti vuorovaikutuksessa muiden ammattilaisten kanssa.

Haastatteluissa useampi yrittäjä korosti myös, että vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa on heidän osaltaan ollut hyvin pitkälti muiden auttamista, vinkkien ja asiantuntemuksen jakamista. Tämä ulospäin “antaminen” ja arvon luominen on monen haastatellun mukaan ollut se asia, joka on lopulta tuonut heille sekä liiketoiminnallista menestystä että muunlaista hyvää erilaisten yhteydenottojen ja yhteistyöehdotusten muodossa.

Jos henkilöbrändäys-termillä on ollut huono kaiku korvissasi, voit nyt muuttaa ajatteluasi ja päättää, että henkilöbrändäys on positiivinen asia myös henkilökohtaisen kehittymisesi sekä suhdeverkostosi kannalta.

Kiinnostavan henkilöbrändin rakentaminen vaatii aina jonkinasteista rohkeutta ja heittäytymistä, sillä vahva henkilöbrändi ei voi koskaan olla täysin hajuton ja mauton. Se ei silti tarkoita, että kaikkien tarvitsisi olla räiskyviä somekuningattaria tai -kuninkaita, valovoimaisia keynote-puhujia tai mediapersoonia. Toisille riittää se, että he ovat ottaneet tietoisen askeleen eteenpäin ollakseen esillä, löydettävissä ja helposti lähestyttävissä.

Henkilöbrändäys ei ole mikään julkkistehdas. Riittää, että on uskottava ja löydettävissä oman kohderyhmänsä keskuudessa. Sillä viime kädessähän myynnissä on kyse siitä, että ihminen hakeutuu ihmisen luokse, johon kokee voivansa luottaa. Tärkeintä on siis olla löydettävissä ja olla luotettava oman alansa osaaja.

Koska ihmiset kiinnostavat huomattavasti yrityksiä ja kuivaa korporaatioviestintää enemmän, on moderneista asiantuntijoista tullut yritysviestien ja -brändien lähettiläitä. Käytämme somekanavia kaikkina vuorokauden aikoina, riippumatta siitä, olemmeko töissä vai vapaalla. Näin ollen henkilöbrändäyksestä ja sosiaalisen median aktiivisesta hyödyntämisestä on muodostunut avain onneen B2B-asiantuntijayritysten myynnissä ja markkinoinnissa.

Kirjoittaja on yrittäjä, kauppatieteiden maisteri, digitaalisen markkinoinnin ja myynnin ammattilainen sekä digitaalisen viestinnän opiskelija. Useamman vuoden kokemus yrittäjänä sekä yritysten verkkoliiketoiminnan kehittäjänä on tehnyt Mariasta vahvalla bisnes-ymmärryksellä varustetun digiosaajan.

Sillanpään Metropolian digitaalisen viestinnän linjalle tekemä opinnäytetyö käsittelee yrittäjän henkilöbrändin rakentumista sosiaalisessa mediassa ja henkilöbrändin vaikutuksia yrityksen menestykseen. Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä B2B-asiantuntijayrittäjää keväällä 2017. Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Theseus.fi -tietokannasta.